Työturvallisuuskortti

Koulutuspalvelut
Koulutus räätälöidään yksilöllisesti yrityksen tai yhteisön tarpeiden mukaisesti ja se perustuu aina käytännön esimerkkeihin ja toimintaan.

Työturvallisuuskorttikoulutus
Työturvallisuuskortin saannin edellytyksenä on hyväksyttävästi suoritettu työturvallisuuskorttikoulutus. Kortti on voimassa viisi vuotta. Kurssi on yhden päivän mittainen ja siihen liittyy kirjallinen koe.

Koulutuspäivän oppimistavoitteet

► Tuntee nolla tapaturma -periaatteen
► Tuntee työturvallisuusvastuut
► Tuntee yhteisen työpaikan määritelmän ja toimijoiden roolit
► Osaa tunnistaa yhteisen työpaikan kuormitustekijöitä
► Osaa tunnistaa yhteisen työpaikan vaaroja