Muut koulutukset

Muut tarjoamani osa-alueet
Projekteja ja koulutusta voimme myös suunnitella yrityksesi tarpeiden mukaan esimerkiksi seuraavista osa-alueista:

► Turvallisuuden johtaminen
► Työstä vastaava ja sähkötyöturvallisuus
► Oikeat työturvallisuusasenteet
► Tikastyöskentely
► Sähkönjakeluverkon ilmajohtojen purkutyöt
► Sähkönjakeluverkon häiriönselvitys
► Aliurakoitsijoiden työturvallisuusperehdytys
► Työpaikkaohjaajien turvallisuuskoulutus
► alle 1 kV:n jännitetyökoulutus

► 6002 Sähkötyöturvallisuuskoulutus: Sähkötyöturvallisuutta koskevien säännösten sisältö, sähkön vaarat ja tapaturmat sekä standardin SFS 6002 sisältö.

Palvelujani turvallisuuden kehittämisen alueella ovat:

– Turvallisuuskartoitukset
– Tapaturmatilastointi
– Riskiarviot- ja kartoitukset