Tarvitseeko yrityksesi työntekijät turvallisuuskoulutuksia?

Onko riskienkartoitus yrityksessäsi ajan tasalla?

Miten turvallisuusjohtaminen on huomioitu yrityksessäsi?

Onko työturvallisuusasenteet yrityksessäsi kohdallaan?

Tarjoan osaamistani ja kokemustani yrityksenne käyttöön turvallisuuskoulutuksissa ja turvallisuuden kehittämisessä. Yhdessä pystymme parantamaan turvallisuuttanne ja sen myötä tehostamaan ja saamaan toimintanne kannattavammaksi. Koulutuksissa vien teorian käytäntöön soveltaen, jolloin työntekijöiden on helppo omaksua turvallinen tapa toimia eri tilanteessa.

Olen mukana SÄTKY-työryhmässä, joka teki kohdennetun oppaan ja koulutusmateriaalin sähköverkkotoimialalle SFS 6002 standardista eli sähkötyöturvallisuudesta. Työturvallisuuskorttikoulutukset ovat SÄTKY / SFS 6002 koulutusten lisäksi tarjoamiani palveluja.

Olen ollut jakeluverkon haltijan, urakoitsijan ja teollisuuden kunnossapidon tehtävissä kehittämässä turvallisuutta paremmaksi ja toimivammaksi. Yhdessä monipuolisen kokemukseni ja laaja-alaisen näkemykseni pohjalta pystymme kehittämään työpaikkaasi turvallisemmaksi, toimivammaksi ja tehokkaammaksi.

Ota yhteyttä, niin kartoitetaan, millä alueilla voimme kehittää turvallisuustasoa yrityksessänne.


Veli Pekka Kumpulainen

Kival Oy
vpkumpulainen@kival.fi
puh. 050 4644 564

KOULUTUSPALVELUT

Koulutus räätälöidään yksilöllisesti yrityksen tai yhteisön tarpeiden mukaisesti ja se perustuu aina käytännön esimerkkeihin ja toimintaan.

YHTEYSTIEDOT

Voit ottaa yhtetyttä myös lomakkeella.