Tieturva 2

Tieturva 2 koulutus
Tieturva 2 -kurssi on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille.

Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet

► Estää tapaturmien ja liikennevahinkojen syntyminen työkohteissa
► Vähentää liikenteeseen ja itse rakennustyöhön kohdistuvia häiriötä
► Yhtenäistää työmaiden turvallisuuskäytäntöjä
► Lakisääteisten tarkastusten tuntemiseen
► Yhdenmukaiseen käyttäytymiseen tiellä tehtävässä työssä
► Perehdyttämisvelvoitteiden tuntemiseen
► Rakennuskohteen eri osapuolten vastuiden tuntemiseen

Väylävirasto edellyttää Tieturva 2 -pätevyyttä

► Tiellä tehtävässä työssä päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavalta henkilöltä.
► Tienpitoon liittyvässä työssä työnjohto-, valvonta- ja liikenteen järjestelyjen suunnittelutehtävässä työskentelevältä
► Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattoreilta
► Urakka-asiakirjojen valmistelijoilta
► Tilaajan edustajina toimivilta tarkastus- ja valvontahenkilöiltä ja rakennuttajakonsulteilta
Kaksipäiväisen kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 2 -kortin. Edellytyksenä Tieturva 2 -kurssille pääsemiselle on voimassa oleva Tieturva 1 -pätevyys, joka on mahdollista suorittaa verkkokurssina: Tieturva 1 verkkokurssi.